<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, May 23, 2003
America 2

Í dag fórum við Maggi að veiða í Vermont National Lake of No Fish at All, og veiddum ekki neitt, eins og nafnið gefur til kynna. Fórum þá á pöbb og drukkum nokkra öl (bruggað á staðnum). Í kvöldmatinn er túnfiskssteik og hákarl, ekki þó svona íslenskur þvaghákarl heldur einhver hákarlssteik. Mig er farið að gruna að Magnúsi leiðist að hafa mig edrú því hann er nær látlaust að reyna að koma í mig bjór, og þeir sem þekkja mig vita að ég er ekkert hrifinn af því. Right....

Anyways, big shout out to my Pálmaristan crew, Akureyri crew and "I work in Keflavík but hang out in Pálmaristan" crew líka.
And the ladies...

Fyrir Bogga : "There are beers´s´s and I drinks the beers´s´s and eats the foods´s´s" Aiiiiiight?


posted by Jóhann Þórsson| link


America

I will now only be writing in the language of the american white man, since there is not takkar for the icelandic white man language. I have been not sleeping much and smiding in stead. I have drinked the beer of Holland (Heineken of course). Maggi benti mér á takka hins hvíta manns þannig að ég get skrifað þannig að þið skiljið núna. Fyrsta sem gert var við komu til ameríku var að fá sér MacDonalds og svo bjór (og þið hélduð að ég kæmi feitur heim). Búin að smíða verönd og annað slíkt síðan.

Engar sætar amrískar ennþá samt... enda íslensku miklu sætari. L8Z....


posted by Jóhann Þórsson| link