<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsTuesday, December 23, 2003
Bloggað í Kosovo

Jájá, hingað er ég kominn, eftir að hafa verið að ferðast í næstum tvo daga. Hereford steikhúsið á Kastrup var lokað þannig að ég gat ekki farið þangað. Annars var ferðin sjálf tíðindalaus, nema það að maturinn hjá Austrian Airways er hræðilegur, og að ég þurfti að bíða í Sofia í Bulgaríu í einn og hálfan tíma af því að það var svo mikil þoka á flugvellinum í Pristina.

Það eru allar líkur á því að ég komist á snjóbretti á jóladag, sem verður ekki ónýtt. Annars er ég búinn að ganga svolítið um í downtown Pristina, sem er EKKI eins kúl og að vera í downtown New York "Síðast þegar ég fór til New York...". Hérna er ekkert skipulag á neinu, fólk byggir bara þar sem því sýnist þannig að það er allt fullt af þröngum einstefnugötum, sem eru alltaf útataðar í rusli og drullu. Annars fínt.

Svo er sjúklega mikið af smávöxnum krákum út um allt. Sjúklega mikið!!!

Og ég tilnefni One by One með Foo Fighters og Stockholm Syndrome með Muse rokkslagara ársins 2003.

Gleðileg jól allir, og spariði smá djamm fyrir mig. Og síðast en ekki síst: genetic dysfunction


posted by Jóhann Þórsson| link