<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, February 20, 2004
Er mig að dreyma?

Eða stendur ekki annars hérna að Placebo OG Incubus séu á leiðinni til landsins?

Ég vil líka óska öllu þessu fólki til hamingju. Spurning hvenær samkynhneigðir fái að gifta sig á íslandi.


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, February 19, 2004
Nördapost

Hey Addi: þegar maður skoðar source-ið fyrir heimasíður í Firefox, þá fær maður liti og allt. Miklu flottara en View Source í Explorer.

Robbi K á skilið stóran bjór frá mér fyrir að benda mér á Firefox.


posted by Jóhann Þórsson| link


Almennilegt

Svona á þetta að vera:

Opinions differ about the precise moment when Warren Jeffs, self-appointed prophet of the last sizeable community of polygamous Mormons in the United States, started to go a little nuts.....

Jeffs permits no books, newspapers or television for his followers, telling them that much of the outside world is evil. Public entertainment was never a big feature of life in Colorado City, just the occasional dance or picnic, but now it has been banned altogether. Jeffs expects every family to hang at least one portrait of him above their mantlepiece, and to listen to tapes of his sermons, there are at least 150, until they can be recited verbatim.

To enforce his will, he has formed a gang of teenage boys, known variously as Uncle Warren's Sons of Helaman or, simply, the God Squad, who knock on people's doors unannounced and conduct searches to check for signs of insubordination.

...

Jeffs has since retreated behind the eight-foot high walls of his compound, which occupies two whole city blocks in Hildale and bristles with video surveillance cameras. He is believed to have more than 70 wives, who are holed up with him and, are themselves subject to 24-hour video surveillance.....

Nobody knows what would happen if the law chose to swoop on Jeffs' compound. Not far away, next to the bishop's residence, is a tightly guarded cave, or "fall-out shelter" as some call it, believed to be packed with emergency supplies and an unknown number of firearms. According to the town's informal historian, Ben Bistline, the community bought 100 semi-automatic rifles and hundreds of thousands of rounds of ammunition sometime in the 1980s. There have been sporadic reports of consignments of arms arriving in trucks since then, but nobody knows for sure how many.


Alveg eðlilegt.


posted by Jóhann Þórsson| link


Gleði partý og hamingja

Tékk itt át.


posted by Jóhann Þórsson| link


Wednesday, February 18, 2004
Blogg a la Geiri

Ég var að bæta inn linkum á Bogga, Eyrúnu og Þórhildi. Mér sýnist á öllu að Boggi sé farinn að blogga duglega, kominn með nokkur post í febrúar.

Mikið að gera um helgina, matarboð hjá Huginn og svo afmælispartý hjá Sigrúnu, sem er vinkona Heiðar.

Ég væri til í að sjá Palla spila körfubolta um helgina, en get það víst ekki. Addi kom ekki í körfu í dag (eitthvað blabla vinna blabla) en þar fórum við Boggi óneitanlega á kostum. Við vorum að blokka hægri vinstri og héldum liðum okkar á floti með þriggja stiga skori (Boggi, back me up here). Ég reyni kanski bara að draga Addi í einhverjar lyftingar á morgun.

Ef einhver vill keyra mig og Bogga á Burger King er sá hinn sami beðinn um að hafa samband.


posted by Jóhann Þórsson| link


Friðarboðskapur


Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired, in a final sense, [is] a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed.

-Dwight Eisenhower, April 16, 1953


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, February 17, 2004
Burger King

Burger King opnar á morgun. Veit ekki hvað Eric Schlosser segir um það.


posted by Jóhann Þórsson| link


Blogg

Fyrir stelpur: Typpi í bíómyndum.

Fyrir stráka: Carmen Electra


posted by Jóhann Þórsson| link


Sunday, February 15, 2004