<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, March 19, 2004
Fyrir Geira

Ef Ásgeir L. Höskuldsson hefur einhverntíman haft áhuga og álit á því hver yrði næsti forseti Bandaríkjanna þá magnast það líklega núna. Ýttu á þetta Geiri: John Kerry er kúl.

p.s. Myndin er, er ég best veit, ósvikin.


posted by Jóhann Þórsson| link


Mótmæli

Næstkomandi laugardag kl. 12:00 verða mótmæli fyrir framan stjórnarráðið í
tilefni af því að eitt ár er liðið frá innrásina í Írak. Eins og þið vitið þá létust fjölmargir saklausir borgarar í innrásinnni, innrásin var ekki studd af Sameinuðu þjóðunum og var ólögleg, engin gereyðingarvopn hafa fundist þrátt fyrir mikla leit. Ríkisstjórn Íslands tók þátt í þeim blekkingum sem viðhafðar voru í aðdraganda stríðsins og setti okkur á leppríkjalista Bandaríkjanna. Henni þarf því að skipta út.


Laugardagur-------Stjórnarráðið-------Klukkan 12:00


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, March 18, 2004
Ekki sjá...

The Passion of the Christ. Ég fór með Huginn á hana í gær (einhver voða fín forsýning, bjór og pizza í boði), og varð fyrir vonbrigðum. Ég hélt að þessi mynd myndi nú hafa einhvern þráð eða eitthvað í gangi, en svo reyndist ekki vera. Jesú er ásakaður, hann er pyntaður og svo er hann krossfestur. Og þetta tekur tvo og hálfan tíma. Ekki fara á þessa mynd.

Betra væri fyrir fólk að fara á 21 Grams, Mystic River, American Splendor eða Lost in Translation. Það eru þó myndir sem má hafa gaman af, og eru um eitthvað.


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, March 16, 2004
Brandari dagsins

Dick Cheney walks into the Oval Office and sees The President whooping and hollering.
"What's the matter, Mr. President?" The Vice President asked.
"Nothing at all, boss. I just done finished a jigsaw puzzle in record time!" The President beamed.
"How long did it take you?"
"Well, the box said '3 to 5 Years' but I did it in a month!"


Og...

Q. What''s the difference between George W. Bush and Saddam Hussein ?
A. It took Saddam 20 years to get that unpopular.


I'm here all week.


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, March 15, 2004
Lyftingar

Á morgun erum við Arngrímur að fara að lyfta. Ég ætla að vera eins og Calvin.posted by Jóhann Þórsson| link