<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, April 02, 2004
Gleði dagsins

Hérna eru nærbuxur sem ég og Boggi getum báðir haft gaman af, þó ekki af sömu ástæðum.Og nei, við myndum ekki ganga í þeim.


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, April 01, 2004
FöstudagskvöldSpurningar?


posted by Jóhann Þórsson| link


Wednesday, March 31, 2004
Fleiri Ljósaperubrandarar

Fyrir Bogga:
How many procrastinators does it take to change a lightbulb?
One, but he has to wait until the light is better

Fyrir Huginn:
How many communists does it take to change a lightbulb?
None, the lightbulb contains the seeds of its own revolution

Fyrir Steina:
How many surrealists does it take to change a lightbulb?
To get to the other side


Fyrir stelpur:
How many women with PMS does it take to change a lightbulb?
Six.
Why?
It just Does, OK!


Og að lokum, aftur fyrir tölvunördin:
How many programmers does it take to change a lightbulb?
None, you change the standard to darkness and upgrade the customers.


posted by Jóhann Þórsson| link


1. Apríl

Á morgun er fyrsti Apríl, en því miður hef ég ekki í hyggju að hrekkja neinn. Ekki einu sinna Palla. Mér er minnistætt þegar ég var sendur að gefa blóð einn fyrsta Apríl, en það er önnur saga.

Kanski reyni ég að plata Heiði eitthvað.posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, March 29, 2004
Brandari dagsins

Eiginlega bara fyrir tölvunörd (RobbiK, I´m looking in your direction)

How many programmers does it take to change a lightbulb?

None, it´s a hardware problem.


posted by Jóhann Þórsson| link