<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsTuesday, April 06, 2004
Er ég að verða dofinn?

Svona lagað er bara alveg hætt að koma mér og óvart, og oft liggur við að ég nenni ekki að lesa fréttina.

"Sýklavopnaverksmiðjur "voru aldrei til"", en þetta er frétt af mbl.is
í morgun.

Og Davíð og Halldór þegja og þegja.


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, April 05, 2004
Pixies

Ég auglýsi hér með eftir miða/miðum á tónleika Pixies. Ef þú átt, eða veist um einhvern sem á, miða sem viðkomandi þarf að losna við, skaltu láta mig vita í commentakerfinu hér fyrir neðan.

Takk fyrir.


posted by Jóhann Þórsson| link


Sunday, April 04, 2004
Próf á netinu

Tók prófið hans Palla, og fékk þessa niðurstöðu.

Hvað finnst fólki um það?


posted by Jóhann Þórsson| link