<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, June 04, 2004
Á föstudögum

Á föstudögum er í lagi að fara aðeins í Smárann eftir vinnu. Í kvöld á að grilla þannig að við fórum að versla ket og mjöð. Ég lenti einnig í því að kaupa Directors Cut sem er fallegur diskur frá Fantomas.posted by Jóhann Þórsson| link


Wednesday, June 02, 2004
Þegar allt virðist ömurlegt...

...er best að lesa bara Calvin og Hobbes.posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, June 01, 2004
Tónleikar

KORN tónleikarnir voru bara nokkuð góðir. Þeir voru óneitanlega að rokka nokkuð þétt, þó fannst mér þeir aðeins of stúdíólegir. Fantomas voru geðveikir, og ef rumorinn um að þeir hafi verið púaðir niður á fyrri tónleikunum eru sannir þá var það lið allt á einhverjum lyfjum. Þá er það bara Placebo svo í júlí.

STimes, það er allt fullt af kjólamyndum af þér á netinu. What´s up with that?

OG... A-Z of Iraq War Lies


posted by Jóhann Þórsson| link