<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, June 18, 2004
Bush vitleysa dagsins

"I am the master of low expectations"

-George W. Bush
-Um borð í Air Force One, 4. júní, 2003


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, June 17, 2004
17. júníposted by Jóhann Þórsson| link


Wednesday, June 16, 2004
Svona virkar þetta

Hérna er þægileg mynd af því sem ég verð að gera í vinnunni:


Browserinn (Firefox ef þið eruð kúl, Opera ef þið eruð nörd, annars bara plain old Explorer) biður serverinn um upplýsingar, eða um einhverja heimasíðu líklega. Þar er hægt að biðja um upplýsingar úr MySQL gagnagrunninum sem PHP ser um að ná í og sýna. Mesta vinnan fer líklega í að safna upplýsingum og setja inn í gagnagrunninn, þegar allt er komið í gang.

OK?


posted by Jóhann Þórsson| link


Byrja daginn létt

"I recently met with the finace minister of the Palestinian Authority, was very impressed by his grasp of finances."

-George W. Bush
-Washington, D.C., 29. maí 2003


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, June 15, 2004
HTML

Dagurinn í dag hefur farið í tedious HTML vinnu og það að þvo þvott. Þægilegt að vera að vinna heima. Ég er að setja upp síðu svo að ég geti sýnt yfirmanninum hvað ég hef í huga, og hann getur svo sagt já eða nei með það. Það gengur bara vel. Ég bíð bara spenntur eftir að Addi komi með turnin sem hann er búinn að lofa mér.

Annars er mig líka farið að hlakka til að spila, en það er kominn dágóð stund síðan ég gerði annað en að stjórna. Characterinn minn, fyrir ykkur sem enn eru að lesa, verður paladin að nafni Darvin Greycastle. Hann er hetja. Nú set ég Bogga bara í það að sannfæra Magna um að byrja á þessu annað kvöld, og að sannfæra Palla um að hann hafi auðvitað haldið uppá afmælið um helgina og þurfi ekki að gera neitt annað kvöld.

Að lokum er svo Bushvitleysa dagsins, sem er í orðsins fyllstu merkingu bull:

"But the true threats to stability and peace are these nations that are not very transparent, that hide behind the - that don´t let people in to take a look and see what they´re up to. They´re very kind of authoritarian regimes. The true threat is whether or not one of these people decide, peak of anger, try to hold us hostage, ourselves; the Israelis, for example to whom we´ll defend, offer our defenses; the South Koreans."

-Washington, D.C., 13 mars 2001


posted by Jóhann Þórsson| link


Mig langar sjá þessa myndposted by Jóhann Þórsson| link


Monday, June 14, 2004
Nýungar á síðunni

Eða nýung öllu heldur. Ég ætla hér með að setja inn einhver ummæli eftir Bush á degi hverjum. Eða því sem næst. Verði ykkur að góðu.

"First, let me make it very clear, poor people aren´t neccessarily killers. Just because you happen to be not rich doesn´t mean you´re willing to kill."

George W. Bush
-Washington, D.C., 19. maí 2003


posted by Jóhann Þórsson| link