<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, July 09, 2004
Ennþá hægt að komast með...Þetta á eftir að vera magnað; grill, bjór, náttúra, rúbbíkeppni nýliða, fótbolti, engin Árni Johnsen, Sálin Hans Jóns míns spilar ekkert alla helgina, kajakferðir, sól, söngur, gleði (eflaust einhver ógleði líka), blóð, sviti, tár, bros og takkaskór.

Öllum boðið. Bara hringja í mig og segja "Jói, af hverju bauðstu mér ekki með?" og þá segji ég ykkur hvert skal halda. Aaaaaaight?!?!?


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, July 08, 2004
Hey...frábært

Bandaríkjamennirnir voru líka að fara illa með börn (ég hika við að nota orðið "misnota") í fangelsum í Írak. Mikið rosalega er ég ánægður að heyra að það er allt að batna og verða eðlilegt aftur. Gaman að fá svona góðar fréttir á morgnanna.

Ég vill fara og kjósa Sjálfstæðisflokkinn NÚNA!


posted by Jóhann Þórsson| link


Guttablogg

Placebo í gærkvöldi. Sem voru góðir.


posted by Jóhann Þórsson| link


Wednesday, July 07, 2004
Mús 2004posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, July 05, 2004
Grikkland

Hefði átt að veðja einu sinni enn við Jónas, bara svona uppá þriðju kippuna. Annars allt gott að frétta, mínir menn evrópumeistarar, og trú mín á vitneskju Páls um fótbolta orðin að engu. Setningar eins og "Nei Jói, Danmörk er ekki með í EM." og "Nei Jói, Grikkir geta sko ekki neitt." sýna fyllilega fram á það.

Annars sé ég fram á fína viku, fyrir utan það að vera einn af fáum íslendingum sem ekki fóru á Metallicu tónleikana. En það er aftur á móti Placebo á miðvikudaginn, það er smá sárabót.

Og STimes: Þú mátt EKKI vera á netinu í tölvunni minni. Ég er ekki að grínast.


posted by Jóhann Þórsson| link