<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, September 03, 2004
Ég í dagÞunnur og þreyttur.


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, September 02, 2004
Vinningshafi!!!

Já, það er kominn vinningshafi í afmælisgjafakeppninni og það er engin önnur en hún Heiður sem vinnur! Hún gaf mér glænýja Playstation 2 tölvu, og það silfurgráa með Formúluleik. Baldur og Geiri eru jafnir með annað sæti.

Annars er lítið að frétta nema að á laugardaginn er Ljósanótt í keflavik og ætla ég mér að vera í partýi í Pornville um kvöldið.


posted by Jóhann Þórsson| link


Wednesday, September 01, 2004
Nýtt lúkk

Ekki örvænta, ég er ekki að fara að breyta lúkkinu á síðunni hjá mér, en ætla þess í stað að benda á nýja lúkkið hjá mbl.is, sem að mér finnst mjög miður. Skref aftur á bak.


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, August 31, 2004
Eftir stutt frí...

...er Gutti kominn aftur.


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, August 30, 2004
Fyrir Palla

Twinkle og Icingdeath

...og Palli.... farðu nú bara að kaupa aðra sæng.


posted by Jóhann Þórsson| link


Afmælisgjafakeppnin

Afmælisgjafakeppnin er ennþá í fullum gangi og nú síðast voru það tengdaforeldrar mínir sem tóku þátt. Þau gáfu mér rauða kokkasvuntu með skjaldamerkinu á og litla kokkabók sem heitir Cool Dishes og er með íslenskum réttum í.

Hver er næstur?


posted by Jóhann Þórsson| link