<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsSaturday, September 18, 2004
Now there´s a scary thought

Hvað gerist ef Bush vinnur?


posted by Jóhann Þórsson| link


Friday, September 17, 2004
Good question:

Tim Russert: Do we have a pretty good idea where Osama is?

President Bush: You know, I'm not going to comment on that.

Líka:
At least 13 people were killed in a central Baghdad car bomb attack this morning just hours after US strikes on militant targets in the city of Falluja killed 44 people and injured 27.


"Two Iraqi children, their clothes covered in blood, wait for their wounded parents in a hospital in Falluja. Photograph: Mohammed Khodor/Reuters"


posted by Jóhann Þórsson| link


Áróður áróður

"Let's look at a few examples of the way the world is presented and the way it really is. The occupation of Iraq is presented as "a mess": a blundering, incompetent American military up against Islamic fanatics. In truth, the occupation is a systematic, murderous assault on a civilian population by a corrupt American officer class, given licence by its superiors in Washington. Last May, the US Marines used battle tanks and helicopter gunships to attack the slums of Fallujah. They admitted killing 600 people, a figure far greater than the total number of civilians killed by the "insurgents" during the past year."

John Pilger


Hérna er öll greinin.


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, September 16, 2004
The Boondocks... Nyja Calvin & Hobbes?OG....flott mynd af Ivan.


posted by Jóhann Þórsson| link


Þetta er...

...áhugavert.

Vinsældir Da Vinci Code ætla enga endi að taka. Ég fer alveg að lesa hana. Þegar ég er búinn með Chomsky bókina sem ég er að lesa.


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, September 14, 2004
Það sem Reykjvík vantar

Er grafhýsi neðanjarðar. Þessi saga er samt bara kúl!


posted by Jóhann Þórsson| link


Gaman gaman
posted by Jóhann Þórsson| link


Bara að minna fólk á...

...að skoða myndir á blogginu hans Geira.


posted by Jóhann Þórsson| link


Alltaf gaman...

...að skoða síðu Independent. Í dag er þar að finna lista yfir þær bækur sem kvenmenn í Bretlandi telja hafa breytt einhverju í sínu lífi. Þar finnst mér sko merkilegt að finna Hitchhiker´s Guide, sem er auðvitað einhver besta bók sem manneskja getur lesið.

Da Vinci Lykillinn er ekki á listanum, en mig grunar að ég verði brátt eina manneskjan í hinum vestræna heimi sem ekki hefur lesið hana.


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, September 13, 2004
Ekkert blogg

Ég hef ekkert bloggað nýlega. Hvað er málið?


posted by Jóhann Þórsson| link