<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsSaturday, November 13, 2004
Ekki það að ég hafi ekki nóg að gera í vinnunni

En þessi mynd er alveg rosaleg!


posted by Jóhann Þórsson| link


Bara svo að fólk viti

Þá lokuðu Bandaríkjamenn fyrir vatnið hjá fólkinu í Falluja. Sem er ólöglegt, og ógeðslegt. Winning hearts and minds my ass!


posted by Jóhann Þórsson| link


Friday, November 12, 2004
Eftirvænting...

Aðeins 1 dagur...posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, November 11, 2004
Ég held að Addi og Steini séu á leiðinni í bíóposted by Jóhann Þórsson| link


Meiri eftirvænting

2 dagar...posted by Jóhann Þórsson| link


Wednesday, November 10, 2004
Það sem heyrist mikið í BT:

Half-Life 2
Halo 2
ATI
ATA vs SATA
"Hvenær kemur nýji...."
GTA
Centrino
(Everquest II heyrist ekki mikið)


posted by Jóhann Þórsson| link


Eftirvænting

3 dagar...posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, November 09, 2004
Gaman gaman

Það hringdi maður í vinnunna hjá mér í gær og spurði mig hvort við seldum staka takka á lyklaborð. Ég sagði að ég væri nokkuð viss um að svo væri ekki enda kannaðist ég ekki við það. Þá sagði gaurinn "Já sko páfagaukurinn minn át Ctrl-takkann."

Ég hló smá.


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, November 08, 2004
Góðar fréttir

Firefox að koma í alvöru útgáfu. 1.0. Ætli Palli geti notað Heimabankann í þessari útgáfu? Ætli hann nenni að prófa?


posted by Jóhann Þórsson| link