<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsSaturday, November 20, 2004
Helgarblogg

Halló halló fólk. Jamm, niðutalningin verður að teljast mikið "failure" þar sem áætlunarverkið náðist ekki. Ég ætlaði að breyta blogginu allverulega, en ég er ekki alveg sáttur við lúkkið núna. Ég kem mér í það einhverntímann á næstunni.

Í dag er ég samt óvænt að vinna í BT þar sem verslunarstjórinn fékk gubbupest. Ég er því á yfirvinnukaupi sem er fínt. Peningar eru góðir. Þetta er reyndar erfið vinna (þurfti að tékka hvort League of Extraordinary Gentlemen sé með dönskum texta áðan) þannig að ég ætti í rauninni að vera á áhættukaupi.

Í kvöld er svo einhver Skífugleðskapur sem ég er að fara í (frír bjór er góður). Svo er bara hin klassíska bjórdrykkja í Pálmaristan auðvitað.

**VIÐBÓT** Hérna er nýtt blogg sem ég ætla að fylgjast með. Lesið brandarann sem fylgir póstinu með myndinni af páfagauknum.


posted by Jóhann Þórsson| link


Sunday, November 14, 2004
Eftirvænting?

"Hvað er að gerast? Til hvers var þessi niðurtalning? Er Jói að missa vitið? (eða hvað)"Meira á morgun.


posted by Jóhann Þórsson| link