<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsThursday, November 25, 2004
Ekki reykja hass! (eða borða sveppi)

Rakst á þetta blogg óvart. Þarna eru myndir af gaur sem virðist gera fátt annað en að reykja hass. Það er svosem ekkert merkilegt, en þetta er það:
We bought Pierre Mario Party 5 for his birthday, and started playing after we took shrooms. The stuff was starting to come on relatively strong at that point, and the game made the trip extremely fun. You can imagine our feeling when the game starts off with some strange psychadelic visuals, and we start in a place called " Mushroom Kingdom", and this strange little machine gives us mushrooms capsules... Anyways, we never figured out how to play, so we unfortunately had to give up. Anyways, it was all really cool,


Hvernig getur maður ekki fattað hvernig á að spila Mario Party?!?!


posted by Jóhann Þórsson| link


Auglýsingahléposted by Jóhann Þórsson| link


Wednesday, November 24, 2004
With the Lights Out

........ooooooooog kominn með nóg af Maroon 5.

Annars er það að frétta að Boxed settið frá Nirvana er komið. 3 diskar og einn DVD á 7499. Ég held að ég fái mér þetta nú. Næstum bara áður óheyrt dót, demos og svoleiðis.

HIVE er líka komið í BT. 8MB tenging á 5.999 á mánuði. 20 Mb tenging á 9.999 á mánuði. Frítt download. Er þetta ekki málið?

Bloodlines er ekki kominn og PS2 er ekki komin.


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, November 23, 2004
Moving up in the world

Sökum þess að sérlegur lágvaxinn aðstoðarmaður minn ákvæð að leita fjármuna annars staðar (hætta) fékk ég lyklavöld í BT. Ég er nú mættur í vinnuna klukkutíma fyrr en vanalega og hef ekkert að gera. Er sko bara mættur til að hleypa skúringarkonunni inn.
EN.... er engu að síður kominn með lyklavöld í BT.


posted by Jóhann Þórsson| link