<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsThursday, January 20, 2005
Svartur dagur

Bush sver embættiseið í dag "I swear to obey the corporations that own me, invade countries for their profit, and try to be less stupid this time around....".

Greiðslumat og íbúðarkaup á næstunni. Meira seinna.


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, January 18, 2005
Panasonic vs Canon

Í gær fjárfestum við Heiður í stafrænni myndavél. Og það engri smágræju. 5 milljón pixlar, 3 optical aðdráttur, vidjó eiginleika og.... Leica linsu(only us good people know). Vélin heitir Panasonic Lumix DMCLC-80. Þannig að bráðum fer ég að setja inn myndir reglulega.

Og annað. Í nótt dreymdi mig að ég og Heiður værum í verslunarmiðstöð og að inn komi maður með svona Hagkaups kerru. Í barnasætinu í kerrunni er hvolpur, sem virðist þó vera gamall. Maðurinn biður mig um að drepa hvolpinn vegna þess að hann sé sárþjáður. Mér líst ekkert á það en Heiður er meira en til. Hún leggur hann á gólfið og ætlar að binda endi á ævi hans með því að traðka á honum, ég labba í burtu og hundurinn fjarlægist Heiði, án þess þó að labba eða neitt, og hún getur ekki drepið hann. Meira man ég ekki.


posted by Jóhann Þórsson| link