<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, March 04, 2005
Valdar myndir og almenn gleði

Jæja jæja jamm og seiseibíja.


Ég var rosa glaður að vera kominn til Kaupmannahafnar, og ekki var annað að sjá en að Hildur væri himinlifandi að fá okkur í heimsókn. Við gistum í lítilli heimagistingu sem Hildur var að "passa" um helgina. Þar var allt til alls og það fór sko vel um okkur.Simmi kom í heimsókn (eftir að hafa lifað af geðsjúkan innfluttan leigubílstjóra) og uppi hófst mikil gleði, á danska vísu.Daginn eftir fórum við útí Netto að versla inn. Ég hélt uppi gömlun vana og hjálpaði ekkert til við að koma birgðunum heim, en var allur hinn tilkippilegasti við að láta bjórinn hverfa þegar heim var komið.Á föstudaginn kom fólk í heimsókn; Ásta, Gugga systir hennar, Anna María, Óskar(kærasti Hildar), og Ása. Ég á ekki mynd af öllu fólkinu í einu.... en hér eru tómar dósir í staðinn.Á laugardagskvöldinu fórum við Heiður, Simmi, Ásta (sem birtist skyndilega í Köben) og Anna María á Herefords, hjá Tivoli. Heiði fannst gaman á Herefords.Hildi fannst líka gaman á Herefords.Ég er óneitanlega myndarlegur í Danmörku.Eftir Herefords gengum við niður Istegade (sem er önnur saga) í leit að læknanemum. Við fundum þá að lokum og hér ættu að vera kunnulega andlit. Eins og sést eru allir kátir í Kaupmannahöfn. Þetta er auðvitað tekið áður en Simmi hóf danskennsluna, en eftir hana urðu menn þreyttir og fóru bara heim.

Úff..... meira seinna.


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, March 01, 2005
Flodeskum

Jájá, þá erum við komin heim frá Köben. Beint í vinnu. Það er ekki gaman. Og ég er kominn með kvef og allt.

Enívei þá var sko frábært í Köben, Hildur sá til þess að allt gekk vel, og hún er án efa flodenomse ferðarinnar. Strikið, Istegade, Fisketorvet, Herefords, og auðvitað Íslenska sendiráðið.. H&M. Ferðasaga og myndir á næsta leiti.

P.s. við keyptum heimabíó í fríhöfninni þannig að þið getið tekið það af innflutningsgjafalistanum.


posted by Jóhann Þórsson| link