<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsThursday, March 31, 2005
Wednesday, March 30, 2005
Óheppinn þið

Ég ætlaði að setja inn eitthvað rosalegt í dag en Blogger var með einhver leiðindi og ég gat ekkert bloggað. Þið komist því aldrei að þessu.


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, March 29, 2005
Við erum flutt!

Þetta hafðist! Eftir heilmikið puð um páskana erum við Heiður officially flutt á Grandaveg 7. Íbúðin er reyndar soldið mikið öll útí kössum ennþá og stofan ennþá soldið "óákveðin". En í gær var haldið fyrsta Survivor kvöldið í nýju íbúðinni og var Palli heiðursgestur kvökldsins. Í kvöld er svo auðvitað Queer Eye kvöld.

Ég vil nýta þennan miðil til að þakka öllum fyrir sem aðstoðuðu okkur við að eignast þessa fínu íbúð og einnig þeim sem hjálpuðu okkur að flytja á milli og mála. Jón tengdafaðir og Jónas flutningamaður fá sérstakar þakkir.

Annars fá foreldrar mínir, foreldrar Heiðar, Jónas, Gutti, Robbi (K og Dalvík), Ásta og Ámundi, Sigrún, Hjördís ofurvöðvi, Ísak Yorkiemaður, Palli og Boggi(sem setti eitthvað í bílinn, held ég) rosalegar þakkir. Addi fær svona "honorable mention" þar sem hann hefði hjálpað ef hann hefði ekki verið að vinna.

Svo er bara að kíkja í heimsókn.


posted by Jóhann Þórsson| link