<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, April 22, 2005
Og mitt fyrsta verk sem páfi:

Troða á réttindum annara.


posted by Jóhann Þórsson| link


Wednesday, April 20, 2005
Meira um guð

Skemmtilegar pælingar:

The problem is this: our universe contains vast amounts of suffering, much of which seems either entirely unnecessary or unnecessarily severe. Although some of this is the result of human action, and thus may be seen as an inevitable consequence of human free will, much is not. Plagues, floods and famines are not all the result of human action. Even the idea that human free will explains the existence of much suffering is hard to accept, since God, if all-powerful, could surely limit our capacity to harm others or suffer at their hands (after all, there are many other limits on what we are able to do).

So why is there all this suffering? If God cannot prevent it, it would seem she is not all-powerful. If God doesn't want to stop it, it would seem she is not all-loving. If God doesn't know about it, she can't be all-knowing.


Fengið héðan... sem er síða með leikjum sem snúast um heimspeki, trúarbrögð og almennt viðhorf manns til lífsins.

Hours of fun!


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, April 19, 2005
Dáleiðsla og annað

Ég og Heiður fórum ásamt Adda, Fjólu, Hobbu og Gumma, á Sailesh. Það var vægast sagt frábær skemmtun, ég hló t.d ekki svona mikið á Eddie Izzard eða Seinfeld. Það er alveg ótrúlegt hvað er hægt að láta fólk gera, og svo gleyma. Hann sagði fólkinu reyndar að það myndi muna allt þegar það steig út úr húsinu, og þegar það gerðist fór fyrrnefndur dáleiddur lýður að hlæja og segja hástöfum "Ég trúi þessu ekki!"..

..meira seinna. Verð að fara í mat.


posted by Jóhann Þórsson| link