<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, May 27, 2005
Í kvöld

Ég og Heiður erum að fara í einhverja voða fína útskriftarveislu fyrir ofan IÐU í kvöld. Eftir veisluna er aldrei að vita hvað maður geri.... einhverjar uppástungur?


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, May 26, 2005
Í nýju vinnuni...

...er þetta aðal málið:
A critical notion in the metadata model is that any concept represented by a data element must have an explicit definition that is independent of any particular representation. In order to achieve this in the model, the ISO/IEC 11179 standard specifies the following four components:

1. A DataElementConcept consists of an object and a selected property of that object;

2. The ConceptualDomain is the set of all intended meanings for the possible values of an associated DataElementConcept;

3. The ValueDomain is a set of accepted representations for these meanings; and

4. A DataElement is a combination of a selected DataElementConcept and a ValueDomain.


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, May 24, 2005
Teiknimynd

Af því að þær líta svo vel út á bloggi.posted by Jóhann Þórsson| link


Nýja vinnan

Það byrjar vel sumarið.... þegar að ég losna loks frá BT og fer í nýju vinnuna er yfirmaðurinn (Þóra Jónsdóttir) auðvitað ekki við OG ég finn ekki pleisið. Ég fór þá bara í heimsókn til Geira og Lenu sem keyrðu mig heim.

Ég byrja á morgun.


posted by Jóhann Þórsson| link