<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, June 10, 2005
Flux capacitor

Halló halló. Hvað segir fólkið? Það er sko komið sumar og í næstu viku er fyrsta "official" ferð sumarsins en þá erum við Heiður að fara norður að halda uppá það að fimm ár eru síðan hún útskrifaðist úr MA. Það verður eflaust bara eitthvað djamm og vitleysa, en verður líklega gott og gaman að komast aðeins út úr borginni.

Svo hvet ég fólk til að kynna sér Boondocks... sem er, eins og postið fyrir neðan gefur svo greinilega til kynna, algjör snilld. Hérna er afi stráksins sem þetta fjallar um að tala við tölvuþjónustu, en strákurinn sagði honum að athuga Flux Capacitor-inn í tölvunni af því að hann nennti ekki að hjálpa afa sínum að laga hana.posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, June 06, 2005
Boondocks er sniðugtposted by Jóhann Þórsson| link


Sunday, June 05, 2005
Gróðurhúsaáhrifin

"Þetta er allt í lagi. Þetta reddast." Eða svona.

15 Very Important Things to Do about Global Warming...from the individual to the national

1. Learn about it
2. Sell the SUV and choose cleaner, more efficient vehicles
3. Use efficient appliances, replace light bulbs, insulate
4. Buy renewable energy, like wind and solar
5. Organize the neighborhood and town for energy efficiency
6. Use your vote and influence as a citizen to elect responsive leaders
7. Encourage efficient transportation in & between communities
8. Plant trees, expand open spaces
9. Reduce sprawl and the paving of the landscape
10. Build for efficiency and solar power
11. Support sustainable farming and forestry
12. Reduce global deforestation
13. Develop an efficient energy policy, moving away from fossil fuels
14. Export new energy technology that uses renewable energy sources
15. ....and Start doing these things today


posted by Jóhann Þórsson| link