<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsThursday, June 23, 2005
Tveir ótengdir hlutir

Hlutur I: Í gær fór ég á deit með RobbaK góðvini mínum. Við fórum á Batman Begins í bíó, og það er bara ein besta mynd þessa árs. Og Jónas: hún er betri en Episode 3! Allt til fyrirmyndar, leikstjórn og leikur (annað en í Episode 3), myndin er spennandi og svona "fullorðins". Það hjálpar kanski ekkert lítið að í henni er óghugnaður og myrkur sem ég hrífst af einhverri ástæði mikið af (ég tel mig sko hvorki vera óhuggnalæegan eða myrkan). Fjögurra stjörnu mynd... ALLIR Á BATMAN BEGINS!!!

Hlutur II: Þjóðfélagið er víst að fara í gegnum tímabil gífurlegra breytinga, á borð við það þegar bíllinn kom til sögunar í byrjun síðustu aldar. Vinna, nám og samfélagsmynd er að fara að taka miklum breytingum. Þetta á að gerast í 9 þrepum sem þið getið skoðað hér. Ég get alveg trúað þessu... veit samt ekki með lestirnar.

Shift One. People work at home.

Commuting to an office will become a rarity, a thing of the past. A significant part of the workforce will work from home or telecommute.

Shift Two. Intranets replace offices.

Offices will diminish as primary work places. Intranets will replace physical offices for most businesses, companies and nonprofit organizations.

Shift Three. Networks replace pyramids.

The basic organizational structure of life in the last century, the organization chart or pyramid, goes into steep decline. It is replaced by a superior organizational structure, the network.

Shift Four. Trains replace cars.

The automobile, the dominant mode of transportation in the last century, loses its dominance and becomes a peripheral and supplemental mode of transportation. Trains and light rail become the dominant mode of transportation.

Shift Five. Dense neighborhoods replace suburbs.

Suburbs, and suburban sprawl, come to a halt and then recede. Towns and cities are reformulated around dense communities composed of shops, stores and homes within walking distance of a light rail station.

Shift Six. New social infrastructures evolve.

The increasing inequality in wealth between the rich and the rest of society comes to a halt. The issue of inequality of wealth in society is addressed and a variety of social reforms are implemented to restore more of a balance in income distribution.

Shift Seven. Cheating becomes collaboration.

New values, work ethics and behavior of the 21st century take over. Boys are leading the change in values and behavior, just as they did 100 years ago.

Shift Eight. Half of all learning is online.

The traditional classroom rapidly becomes obsolete. Half of all learning is done online, changing the nature of how we learn and how we teach.

Shift Nine. Education becomes web-based.

Brick and mortar schools and colleges of the past century become outdated. All education becomes web-based, providing a better education for both young people and adults.


Stolið héðan, ef þið viljið fræðast meira.


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, June 20, 2005
Fjúkks

Ef ég er á móti skoðunum páfa þá er ég greinilega að gera eitthvað rétt.


posted by Jóhann Þórsson| link