<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsSaturday, July 02, 2005
Slæmar fréttir

Það er útsala í NEXUS. Ekki gott fyrir fjárhaginn.


posted by Jóhann Þórsson| link


Friday, July 01, 2005
Af Skítamörðum

Ariel Sharon er ekki góður maður. Ég er innilega skeptískur á þetta brotthvarf Ísrael frá Gaza, og fór eitthvað apeins að lesa mig til og fór þá að gruna hvert framhaldið verður. Hann ætlar að nefninlega hirða landsvæði á Vesturbakkanum undir 3 bæi (og einn þeirra heitir meira að segja Ariel), og rekur Palestínumennina líklega úr austurhluta Jerúsalem. Lykilorðið hjá Sharon var "contiguous", sem þýðir heilt, eða eitthvað sem er ekki með bil á milli, eins og landsvæði milli þessara byggða á að vera. Sem þýðir að það teygir anga sína langt inní vesturbakkan, sem þýðir minna landsvæði Palestínumanna, sem þeir eiga löglega.

Það er nefninlega þannig að nær undantekningalaust þegar Bush eða Ariel Sharon gera eitthvað sem virðist jákvætt eða í átt að sáttum, þá þarf maður bara aðeins að skoða nánar og þá sér maður hvert skítlega eðli þeirra er. Enda eru þessir menn ekkert nema bölvaðir skítamerðir.


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, June 27, 2005
Meira gaman í Photoshop

Ég fór út að labba og tók nokkrar mis-góðar og mis-skemmtilegar myndir. Ein sú óáhugaverðasta var af þessu niðurfalli:Eins og þið sjáið er þetta hvorki góð né merkileg mynd.
En ég ákvað að leika mér pínu í Photoshop (endless hours of fun):Þá breyttist hið venjulega niðurfall í Mónu Lísu niðurfallanna. Eða svona. Ég ætla samt að venja mig á að fara reglulega út að rölta og taka myndir. Ég tók sko ekki bara myndir af niðurföllum. Tók þessa líka, hún er svona fín bara:Jæja... farinn að gera eitthvað annað.


posted by Jóhann Þórsson| link


365 dagar í útskrifarveisluna mína

Ykkur er öllum boðið. Prentið bara út þessa síðu og komið með. Grill og bjór á Grandavegi 7.

Bara 365 dagar.... það er ekki neitt.


posted by Jóhann Þórsson| link