<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, July 08, 2005
Tilvitnun dagsins

"Saudi Arabia announced today that OPEC will not be able to meet Western demand for oil by 2015, only 10 years out."

Bara svona að láta ykkur vita. Þetta er risastór yfirlýsing og á eftir að hafa rosaleg áhrif á okkar líf í framtíðinni. Vöruverð á Íslandi á eflaust eftir að hækka rosalega þegar olía á skip og flugvélar hækkar í verði.

Ég er að fara að safna dósamat og byggja kofa uppí fjöllum. Við læk. Og sápunámu.


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, July 07, 2005
London og Bagdad

Það hefði mátt kom í veg fyrir sprengingarnar í London í dag, ekki með hertri öryggisgæslu eða strangari innflytjendalögum eða vopnuðum strætóbílstjórum... heldur með því að ráðast ekki inn í Írak að ástæðulausu eins og var gert. Hvað segiði um það?

Svo eru svona atvik daglegt líf í Bagdad.. það hefði líka mátt koma í veg fyrir það. Skammsýnir og illa gefnir stjórnmálamenn mega skrifa þetta atvik á sig. Á meðan sit ég og hugsa að ekki er alltaf gott að reynast hafa haft rétt fyrir sér.

**viðbót 8. júlí**

Bara að minna fólk á.Og fyrst að ég var að tala um skammsýna og illa gefna stjórnmálamenn þá er réttast að minnast á Björn Bjarnason sem vill eflaust fara að auka löggæslu og helst koma af stað vopnaleit á leiðum 110 og 115. Fleiri lögreglumenn og bætt eftirlit komu ekki í veg fyrir sprengjur í London, það gerist ekki fyrr en hryðjuverkamenn hafa ekki ástæðu til að ráðast á vesturlönd lengur... það gerist þegar vesturlönd hætta að ráðast inní og ráðskast með ríki mið-austurlanda.


posted by Jóhann Þórsson| link