<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, August 05, 2005
Snilld dagsins

Algjör helvítis snilld. Nóbelsverðlaun handa manninum!!!


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, August 04, 2005
Tilvitnun

Þetta er kanski mikilvægasta tilvitnun sem maður á eftir að lesa. Mér finnst hið íslenska þjóðfélag orðið ALLTOF upptekið af hinu. Að kaupa nýrri bíl, stærri íbúð, flottari sumarbústað... þegar maður þarf ekkert meira en að hlakka til einhvers. Það má auðvitað segja að mann getur líka hlakkað til að fá nýjan bíl, stærri.....


"We act as though comfort and luxury were the chief requirements of life, when all that we need to make us happy is something to be enthusiastic about."

- Einsteinposted by Jóhann Þórsson| link


Auglýsing

Veit einhver hvar ég fæ almennilegt poker chip set? Og hvað það kostar?

Það styttist annars í manly-poker kvöld. Ef einhver nennir að mæta. (Þetta á ekki við um gæða-vini hennar Heiðar sem eru æstir í að spila póker við hvert tilefni, ég er að tala um no-good-bum félaga mína).


posted by Jóhann Þórsson| link


Wednesday, August 03, 2005
Darwin veltir sér um í gröfinni

útaf nýjasta útspili George Bush.


posted by Jóhann Þórsson| link