<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, August 12, 2005
Deuce Bigelow

Það er líklega verið að senda Rob Schneider til Íslands í refsingarskyni. Myndin Deuce Bigelow European Gigolo fær 4% á Rotten Tomatoes. Það er hræðilegt. Það er bara það lægsta sem ég man eftir að hafa séð mynd fá. Þetta setur hana í sama flokk og Battlefield Earth.

Það er ekki gott.


posted by Jóhann Þórsson| link


Skrif þar sem titillinn er lengri en það sem skrifað er...

... eru kúl.


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, August 08, 2005
Jólin og áramótin

Þá er það ákveðið. Ég og Heiður ætlum að eyða jólum og áramótum í landi kapitalismans. Við höfum semsagt ákveðið að gista á Gray Ghost Inn um hátíðarnar í góðu yfirlæti hjá Magnúsi bróður. Þar verður farið á snjóbretti, verlsað, slappað af, drukkinn bjór, spilaður póker, skoðað sig um í rómantískri náttúrinni og annað, jafnvel eitthvað tengt jólunum.

Hér ber að líta bróðir minn, konu og dætur.posted by Jóhann Þórsson| link


Tilvitnun í vikubyrjun

Þetta er náttúrulega ekkert nema skínandi sannleikur.


"We would have made more progress against terrorism if we had brought peace to Palestine rather than war to Iraq."

-- Robin Cook


posted by Jóhann Þórsson| link