<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, September 16, 2005
It´s official!

Já, nú er ég heldur betur búinn að meika það, orðinn Guðfaðir og allt. Don Johann the Grand. Já, ég þarf víst að sjá um trúarlegt uppeldi Vilhjálms Svanbergs og hef ég hugsað mér að standa mig álíka vel og foreldrar mínir (eða amk ekki betur). Annars var skírnin mjög fín og sársaukalaus, og þar fékk maður fínt að borða.

Hún Lena Rut hans Ásgeirs varð líka eins árs í síðustu viku og óska ég henni og foreldrunum rosalega mikið til hamingju. Skoðiði myndir á blogginu hans Geira.

Svo eru tvö þjóðfélagsmál sem ég vil ræða stuttlega. Í fyrsta lagi eru það refsingar í fíkniefnamálum sem oft er kvartað yfir að ættu að vera strangari. Því er ég ósammála, því að harðari refsingar gefa af sér harðari eiturlyfjaheim, með meiri ofbeldi og innbrotum.
Í öðru lagi er það LOST. Hvað er málið?!?!? Maður er bara engu nær um neitt eftir heila seríu. Djöfull er ég brjálaður.

Jæja.... best að halda áfram að vinna.


posted by Jóhann Þórsson| link