<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsTuesday, September 27, 2005
Allt að gerast allt að gerast

Já, það gengur sko ýmislegt á þessa dagana hjá okkur á Grandaveginum. Helgin var sérdeilis prýðileg, eins og alltaf hjá okkur. Ég fór í körfu aftur á föstudaginn og stóð mig bara vel, þó ég væri helsærður á tá. Um kvöldið horfðum við svo á Robots (overrated), en ekki mikið meira en það. Jú... Bush´s Brain var á Sirkus, rosaleg mynd, og enn og aftur sér maður hversu lágt er hægt aðp leggjast í stjórnmálum (það gerist ekki mikið verra en saka mann sem missti fæturna og aðra hendi í Víetnam um að vilja ekkert gera fyrir Bandaríkin).

Anyway... á laugardaginn fengum við svo hund í pössun. Hundurinn er sko enginn annar en Bjartur verðlaunahvolpur. Hann vann sko til verðlauna á hundasýningu á sunnudaginn, lenti í örðu sæti í sínum flokki (hann reyndi svo að borða verðlaunaborðan), sem þykir bara fínt. Það skyggir reyndar soldið á að hann kúkaði á gólfið hjá okkur(ónefndur aðili á heimilinu steig í kúkinn... berfætt).

Ég set inn myndir bráðum. Kanski í kvöld. Erla getur komið að fylgjast með.


posted by Jóhann Þórsson| link