<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsWednesday, October 05, 2005
Schizophrenia musicalia

Í dag verður eftirfarandi spilað í vinnunni: Nearly God með Tricky, Form and Function með Photek, In Utero með Nirvana og California með Mr. Bungle.

Ég held að ég hlusti bara á FM957 á morgun til að vega upp á móti.


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, October 04, 2005
Hugljómun dagsins:

Ég var að komast að því að ég er Húmanisti.
Humanists do not expect that dishonesty, bad treatment, or cruelty to others will be forgiven in a future afterlife or heavenly existence. What we do now is what matters. Concern for others becomes our salvation.


Hananú. Miklu eðlilegri leið til að fara í gegnum lífið en að trúa á guð og að allt verði fyrirgefið (sem þannig veitir manni leið til að vera raðmorðingi en komast samt inn í himnaríki).


posted by Jóhann Þórsson| link


Sunday, October 02, 2005
Helvítis Klukk!

Ég tek þátt í svona vitleysu, en það er bara svo að það sé ekki endalaust verið að klukka mig.


1. Á átti einu sinni páfagauk sem hét Snjólfur. Mér þótti rosalega vænt um hann. Ég las fyrir hann Andrésblöð og sagði honum frá öllu sem ég gerði. Við vorum rosalega góðir vinir og ekkert gat skilið okkur í sundur. Ég seldi hann.

2. Ég vissi ekki að klóssettpappírsrúllur gætu "snúið" einhvern veginn fyrr en mér var bent á það. Síðan þá veit ég að maður á að rúlla ofan af henni, ekki undan. Takk Robbi.

3. Önnur framtönnin í mér er gervi. Hún brotnaði þegar ég og Sævar vinur minn vorum að leika okkur að því að skjóta grjóti af hjólbörudekkjum, og ég fékk grjót í andlitið, með fyrrgreindum afleiðingum. Við vorum líklega átta ára. Til að verja Sævar gegn málaferlum eða skömmum sagði ég mömmu og pabba (og öllum tannlæknum) að hún hefði brotnað þegar ég var að hlaupa með hendur í vösum og dottið. Þetta er í fyrsta skipti sem foreldrar mínir fá að vita sannleikann (ef þau lesa þetta).

4. Ég þurfti einu sinni að fara heim úr tíma í Líffræði af því að það var svo mikið af sætum stelpum. Ég gat ekkert einbeitt mér að því sem kennarinn var að segja. Ég á ekki við þetta vandamál að stríða í Tölvunarfræði, nema þegar ég er að reyna að læra heima hjá mér og Heiður er þar.

5. Ég er fyllilega sannfærður um að það hafi verið draugur í sjónvarpinu okkar í Króatíu. Sjónvarpið slökkti á sér í tíma og ótíma, sérstaklega þegar ég var að horfa á það (en ekki mamma og pabbi). Það kveikti líka einu sinni á sér þegar ég svaf í stofunni.

Og eitt auka: Ég verð alltaf svangur þegar ég heyri röddina í Gerði G Bjarklind í útvarpinu. Og þá langar mig helst vera við matarborðið á Heiðarbóli 65 að borða skyr með miklum sykri.


Ég ætla ekki að klukka neinn, enda allir löngu klukkaðir.


posted by Jóhann Þórsson| link