<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsThursday, October 20, 2005
Myndir af gróðurhúsaáhrifum

Enjoy.


posted by Jóhann Þórsson| link


Wednesday, October 19, 2005
Ég sel mig

Ég kann að taka borðann sem er efst á öllum bloggsíðum í burtu. Eins og þið sjáið hérna efst hjá mér er borðinn horfinn.

Ég sel þessa kunnáttu hæstbjóðenda.


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, October 17, 2005
Hræsnari ársins

Já... hræsnari ársins er fundinn!!! Það er enginn annar en hinn tungulipri Tony Blair. Hann er vel að þessum titli kominn (þó samkeppninn hafi verið hörð) enda meistari þess að segja eitt en gera annað. Það sem varð þó til þess að hann hreppti þennan miður eftirsótta titil er að hann áætlar að stórauka framlög til kjarnorkuvopnamála Bretlands. Ef þið eruð jafn stálminnug og ég ætti ykkur að vera ljóst að þetta var aðalstuðningsaðili þess að fara í stríð við Írak af því að þeir áttu svo rosalega mikið af allskyns vopnum sem eiga ekki að vera til í nútímaþjóðfélagi "friðar".

Það er vonandi að einhver í ríkisstjórn Íslands finni hjá sér næg steinefni til að þora að fordæma þessar áætlanir Blair (því hann, líkt og Siðspilltur Oddson og Mannleysa Ásgrímsson, talar ekki alltaf fyrir hönd ríkisstjórnar sinnar, hvað þá þjóðar). Spurning um að einhver ráðherra Framsóknar taki þetta að sér, það yrði kanski til að auka fylgið og ekki veitir þeim af því.


posted by Jóhann Þórsson| link


Ályktun Ungra vinstri grænna um framboð Íslands til Öryggisráðs Sameinuðu Þjóðanna

Stjórn Ungra vinstri grænna hvetur ríkisstjórn Íslands til þess að hætta við áætlað framboð til Öryggisráðs Sameinuðu Þjóðanna. Halldórs Ásgrímsson virðist líta á framboðið svipuðum augum og að Ísland standi sig vel á alþjóðlegu handboltamóti. Þau sjónarmið hans að mikilvægt sé að stefnumið Íslands komist á framfæri innan öryggisráðsins byggja því á veikum grunni, eða raunar bandarískum. Lítið hefur farið fyrir sjálfstæðri utanríkisstefnu hjá sitjandi ríkisstjórn Íslands sem grípur hvert tækifæri til þess að styðja við stríðsrekstur Bandaríkjamanna á erlendri grund.

Ung vinstri græn telja það ekki verjandi að þeim svimandi háa fjárhæðum sem slíkt framboð myndi kosta verði varið í handauppréttingar til stuðnings stefnu Bandaríkjanna á alþjóðavettvangi. Ennfremur er ólíklegt að Ísland nái kjöri þar sem kosningabarátta er háð við mun fleiri, stærri og ríkari þjóðir. Nóg er komið af því að hver höndin sé upp á móti hver annarri innan ríkisstjórnarinnar vegna framboðsins. Mál er til komið að menn sameinist fremur um að bæta samskipti Íslands á alþjóðavettvangi með öðrum hætti, til dæmis með myndarlegri hætti hvað varðar þróunarsamvinnu við ríki sem standa höllum fæti.


posted by Jóhann Þórsson| link