<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsThursday, November 03, 2005
(Nafn á viðeigandi trúarleiðtoga) blessi Sirkus!

Ég er svo ánægður með Sirkus þessa dagana. Ekki bara eru þeir að sýna uppáhalds þættina mína (So You Think You Can Dance?) heldur eru þeir einnig að sýna heimildarmyndir í heimsklassa á föstudagskvöldum. Nú síðast var það myndin The Corporation, sem allir ættu að sjá, og annað kvöld ætla þeir að sýna myndina The Yes Men. Í henni eru tveir gaurar, The Yes Men, sem gera grín að frjálshyggju-geðsjúklingum um allan heim, sértaklega með því að þykjast vera fulltrúar WTO, (World Trade Organization, en það er batterí sem talar um "frjálsan markað" sem þýðir yfirleitt að fátæk ríki eru blóðmjólkuð fyrir ríka versturlandabúa) og fara á fundi fyrir þá og koma fram í sjónvarpi. Ég hef lesið grein um þá en ekki séð þessa mynd, en það breytist á föstudaginn. Hérna er hægt að skoða aðeins hvað þessir grallarar hafa verið að vesenast.

Hún fær 86% á Rottentomatoes en það þýðir að hún sé betri en Star Wars Episode 3, Fahreheit 9/11, og The Green Mile. Must see mynd.

p.s. SYTYCD er ekki uppáhalds þátturinn minn. Það vita allir að America´s Next Top Model er uppáhaldsþátturinn minn.


posted by Jóhann Þórsson| link


Wednesday, November 02, 2005
Önnur myndposted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, November 01, 2005
Myndposted by Jóhann Þórsson| link