<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsWednesday, November 16, 2005
Af ómerkilegheitum ríkistjórnarinnar

Já, það virðist engan enda ætla að taka hversu ómerkilegir ráðherrar geta verið. Hérna vitna ég í grein Magnúsar Þórs Hafsteinssonar, þingmanns Frjálslyndra (en það er sko ekki hann sem er ómerkilegur, heldur Geir Haarde og Davíð "siðspilltur stríðsæsingamaður" Oddson.

...samkvæmt frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið 2005 sem nú liggur fyrir Alþingi sé gert ráð fyrir 326 milljóna króna aukafjárveitingu til utanríkisráðuneytisins. Ofan á alla fjármunina sem er dælt þangað inn á fjárlögum. Þar af eru sendiráð Íslands að fá 276 milljónir aukalega.

Þetta er skandall, eins og Magnús bendir á. Fínimennirnir í utanríkisráðuneytinu hljóta að geta farið að fjárlögum. En háðulegast er kannski að þetta gerðist á tíma fráfarandi forsætis- og utanríkisráðherra, núverandi Seðlabankastjóra. Eins og komið hefur fram voru skipaðir þrettán nýjir sendiherrar á rúmu ári í kringum það að hann tók við utanríkisráðuneytinu.

Magnús nefnir einnig að 100 milljónum aukalega verði varið í embætti forseta Íslands. Enn meiri fínimennska. Það er alveg rétt þegar Magnús segir – "þarna eru peningarnir, við skulum bara taka þá úr utanríkisráðuneytinu og færa þá til Kasmír".


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, November 14, 2005
Helgin

Ég komst ekki á djammið um helgina. Ég kenni ráðsettu vinum mínum þeim Palla og Bogga um.

Heiður hélt uppi heiðri Grandavegs Group (ég og Heiður ákváðum að heita eitthvað- Group, það er svo inn núna) með því að draga vinkonur sínar út að borða og í patrý og á ball.

Mér skilst aftur á móti að það stefni í póker næstu helgi. Spurning hvort einhverjir vinir mínir fáist í það.


posted by Jóhann Þórsson| link