<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsMonday, January 23, 2006
Post #2 í dag...

Ég held að Calvin og Hobbes séu bestir þegar Calvin er að gera snjókalla.posted by Jóhann Þórsson| link


Mánudagur

Mér skilst að það sé búið að reikna það út að í dag sé ömurlegasti dagur ársins. Ég veit nú ekki alveg með það. Það er sýnilega bjartara á morgnanna, ég er að fara í körfu á eftir og líklega að spila með strákunum í kvöld, helgin var fín og lífið framundan lítur bara vel út. Ömurlegt my ass.

Svo vann JD í Rockstar í gær, einmitt maðurinn sem ég hélt með. Og Geiri skildi eftir Foi Gras (slef) og hrátt reykt hangikjöt heima, og Gunnar hennar Höllu skildi eftir eina Stellu í ísskápnum hjá mér. Hvað er verið að tala um ömurlega daga... þetta gæti ekki verið betra (nema einhver hringi og segi að ég hafi unnið heitan pott ásamt uppsetningu í einhverri keppni).

Kobe Bryant skoraði 81 stig í leik um helgina! Er það hægt!!! Ég þarf að fara að fá mér Sýn svo ég geti horft á NBA, það er enginn spurning. Þá koma Addi og Robbi í heimsókn og við öskrum á sjónvarpið langt fram á nótt (og étum og drekkum úr ísskápnum það sem aðrir gestir hafa skilið eftir).

Gleðilegan mánudag!


posted by Jóhann Þórsson| link