<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, February 03, 2006
Af því að ég er búinn að vera svo latur að blogga...

..þá held ég skemmtilega keppni. Sigurvegara fær kanski verðlaun, líklega einn bjór þegar viðkomandi kíkir næst í heimsókn.

Keppnin er einföld og snýst eingöngu um að bera kennsl á aðilana á þessari mynd. Keppnin er reyndar engan vegin sanngjörn þar sem herramennirnir á myndinni er keflvíkingar.Spennandi...


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, January 31, 2006
Heiður skorar á Geira

Heiður teiknaði þessu fínu mynd af mér og henni í "hlúel" sem Jónas er að fljúga. Við erum þarna alveg að fara að lenda í London (eins og allir sjá).posted by Jóhann Þórsson| link