<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, February 17, 2006
Á hjólabretti út á pósthús

Já, það er rétt, ég fór á hjólabretti út á pósthús áðan. Ég hef ekki notað hjólabrettið mitt í mörg ár og ég var orðinn nokkuð þreyttur þegar ég komst á leiðarenda. Ég var samt miklu fljótari en ef ég hefði labbað. Ég ætla að halda áfram að fara ferða minn á hjólabrettinu held ég.

Tæknihornið:
Spray-on sólar sellur...

Skíðagallar sem verða harðir við árekstur

og síðast en alls ekki síst... skjár eins og í Minority Report.


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, February 13, 2006
Helgin

Þetta var alveg prýðilegasta helgi. Á föstudaginn var haldið alþjóðlegt pokermót á Grandaveginum, þó hópur keppenda hafi verið merkileg einsleitur. Ég hafði mikla fjármuni af vinum mínum og endaði með rúmlega tvöfalda þá upphæð sem ég byrjaði með. Aðrir voru ekki svo heppnir, þó Magga hafa endað á sléttu.

Á laugardaginn var málað í Pálmaristan, en ekki eru eigendur ennþá búnir að ákveða hvort eigi að selja eða leigja íbúðina áfram. Verið er að gera baðherbergið upp á nýtt, en pabbi reif allt út, skápa og veggi, en skildi þó klósettið eftir. Að málingu lokinni var haldið til tengdó í Kópavoginum þar sem hamborgarhryggur var étinn með bestu lyst af öllum viðstöddum. Síðan var spila fjárhættuspilið Lander, en þar tókst mér einnig að vinna mér inn pening, þó öllu minni en í pókernum.

Í gær fengum við svo Geira Dögg og Lenu Rut í heimsókn, og lék hún þar á alls oddi, og sagði meira að segja "Jói". Þá þarf bara að kenna henni að segja "Frændi Myndarlegi", án þess þó að útskýra hvað orðið myndarlegur þýðir.

Svo er það einnig að frétta að Darwin kallinn átti afmæli í gær, og skáluðum við Geiri í tilefni þess.


posted by Jóhann Þórsson| link