<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsSaturday, March 18, 2006
Í tilefni dagsins

Í tilefni dagsins í dag ætla ég að leggja fram eina einfalda spurningu: Hvaða gögn fengu ráðamenn að sjá þegar þeir ákváðu að styðja innrásina í Írak?


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, March 16, 2006
Herinn að fara

Já, það er loks komið að því að Bandaríkjamennirnir pakka restinni saman og fara heim. Þetta ætti ekki að koma neinum á óvart, enda búið að vera augljóst lengi. Ég er ánægður að herinn sé að fara (enda ógeðslegt fyrirbæri) en auðvitað ekkert ánægður með það að hellingur af fólki missi vinnuna. Spurning um að setja á fót heimsins stærsta paintball völl þar sem herstöðin er núna.

Annars hef ég mestar áhyggjur af því að helvítis herinn hreinsi svæðið illa, eða ekki, eftir sig. Ég hef aftur á móti engar áhyggjur af því að Sýrlendingar nýti tækifærið og geri innrás. Greyjið Björn Bjarnason samt, honum finnst gaman að búa í landi þar sem er her. Vonandi gefur hann stjórnmálin upp á bátinn og flytur til Bandaríkjanna. Stjórnmálamenn í ríkisstjórninni þar eru jafn vel að sér um heimsbyggðina (og eins innrættir) og hann.

Hvað finnst fólki annars um þetta?


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, March 14, 2006
Könnun, eða svona

Hvernig er fólkið að fíla LOST? Eruði með einhverjar krassandi kenningar um hvað allt á eyjunni er?

Ég kann illa að meta spoilera.


posted by Jóhann Þórsson| link


Helloooposted by Jóhann Þórsson| link