<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, March 24, 2006
Afmælisgjöf fyrir Geira

Þetta er bara fyrir Geira, þannig að ef Jón finnur sig knúinn til að beita einhvern ofbeldi skal það beinast að Ásgeiri.posted by Jóhann Þórsson| link


Geiri á afmæli!

Já, góðvinur minn hann Ásgeir er sko orðin 28 ára (but who´s counting?). Það hefur verið siður hjá okkur að gefa hvorum öðrum fínar gjafir (sem voru á víð og dreif um húsið) við svona tilefni. Ég fer á eftir og tíni eitthvað fallegt til og set í fínasta pokann sem ég finn.

Annars á ég alltaf eftir að teppaleggja íbúð Geira í bjórflöskum... en ég geri það þegar ég er helefnaður, líklega eftir langa dvöl í London. Heiður er nefninlega búin að fá inn í skólann sinn í London líka (allir að senda henni "til hamingju" - sms!) þannig að við flytjum líklega þangað í haust, og þegar við komum heim förum við beint að vinna við störf þar sem við gerum lítið en fáum mikið borgað.

Til hamingju Geiri og til hamingju Heiður!!!


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, March 21, 2006
Improve your cool

Internet Explorer notendur komast ekki fram fyrir á Óliver, og fá ekki að djamma með Gillz og Ásgeiri Kolbeins. Notaðu Firefox!

Get Firefox!


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, March 20, 2006
Improve your cool

Skoðiði Banksy, hann rokkar.posted by Jóhann Þórsson| link