<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsSaturday, April 08, 2006
Tilvitnun

"Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science."

Charles Darwin


posted by Jóhann Þórsson| link


Friday, April 07, 2006
Palli og páskarnir*

Ég held að Palli ætti að skoða þetta. Júdas var víst bara hlýðinn og góður og gerði það sem Jesú bað hann um, en sveik hann ekki.

Ég ætla að borða páskaeggið snemma aftur Palli! Jesú segir að það sé í lagi.

*Einkabrandari Jóhanns og Páls.


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, April 03, 2006
Sumarbústaður

Halló halló. Um helgina fór ég ásamt fríðu föruneyti (förunauti?) í sumarbústað í Grímsstöðum í Borgarfirði á sama tíma og mestu sinueldar íslandssögunar geysuðu í næsta nágrenni. Ég tók því miður engar myndir þar sem myndavélin er hjá tengdó, en hefði þá helst tekið myndir af kuldakasti í "heitum" potti, hárinu á Kóngu, magninu af mat og drykk sem mér tókst að innbyrða, kortinu sem Sigrún notaði til að komast á staðinn, og sinueldunum í fjarska.

Einnig ber að minnast á :

  • Bubbi Byggir lagið, en það ómaði nær stanslaust um helgina, þó ekki með upprunalegum texta.

  • Bílanúmerakeppnum helgarinnar (only us good people know).

  • Simma og Heiði að syngja "Smells Like Teen Spirit" (greyið Curt Kobain).

  • "Leggja kapall, sex with Prince William, Perfect Burner and World Peace".

  • Ársfjórðungshagnað Belgíska fyrirtækisins Stella Artois. Kaupa hlutabréf.

  • Leikfimitakta Írisar Símonar við heitapottinn. Kátt var hlegið.

Að lokum vil ég bara þakka stelpunum (og Simma og Gumma) fyrir frábæra helgi. Endurtökum endilega um leið og ég er búinn að ná af mér þeim aukakílóum sem ég safnaði um helgina.


posted by Jóhann Þórsson| link