<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, April 21, 2006
Brain Donors

Hvað segir fólk um að halda Brain Donors partý? Við horfum á þessa klassísku mynd (sem allir kannast auðvitað við), drekkum bjór og skemmtum okkur vel. Þetta á sér auðvitað ekki stað fyr en ég er búinn í prófum... en bara strax eftir það.

Hver er með?


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, April 18, 2006
Nýr linkur

Linka hér með á Simma. Ég ætti náttúrulega að vera löngu búinn að þessu, en tafðist vegna "my volunteer work at the breast-implant clinic".

Verðlaun í boði fyrir fyrsta sem veit hvaðan tilvitnun er komin. Alvöru verðlaun, ekki litmynd eða ristað brauð.


posted by Jóhann Þórsson| link


Fróðleiksmolar

Vissuð þið...
  • Að fylgjan er genetískur tvíburi(klón) barnsins?
  • Að Tom Cruise ætlar að borða fylgjuna þegar barn hans og Katie Holmes fæðist?
  • Að vísindakirkjan trúir því að í okkur búi sálir geimvera, og þess vegna líður okkur stundum illa (sálir okkar og geimverana að slást um yfirráð).
  • Að fólk í vísindakirkjunni trúir að geimveran Xenu hafi sprengt eldfjall á jörðinni til að drepa helling af geimverum sem voru að fylla "hans hluta heimsins"?


posted by Jóhann Þórsson| link