<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsSaturday, May 06, 2006
FFH

Áhugavert í morgunsárið, nema þið séuð óþarflega "jarðbundin".


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, May 04, 2006
Megrunarlaus Dagur

Það er víst megrunarlaus dagur á næsta leiti (ég er ekki alveg með á hreinu hvenær samt). Heiður sendi mér sniðugt í tilefni þess, og ég ætla að deila með ykkur.


  1. Japanir borða mjög litla fitu og fá mun færri hjartaáföll en Bandaríkjamenn og Englendingar.
  2. Frakkar borða mikla fitu og fá mun færri hjartaáföll en Bandaríkjamenn og Englendingar.
  3. Japanir drekka mjög lítið af rauðvíni og fá mun færri hjartaáföll en Bandaríkjamenn og Englendingar.
  4. Ítalir drekka mjög mikið af rauðvíni og fá mun færri hjartaáföll en Bandaríkjamenn og Englendingar.
  5. Þjóðverjar þamba bjór og háma í sig pylsur og þeir fá mun færri hjartaáföll en Bandaríkjamenn og Englendingar.

Niðurstaða:
Borðaðu og drekktu allt sem þig langar í. Forðastu að tala ensku.


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, May 01, 2006
Að vera eða vera ekki.... nörd

Ég var rétt í þessu að skrá mig í þáttöku í Íslensku útgáfuna af Sænsku Nördunum, sem er einhver þáttur á SÝN sem ég hef reyndar aldrei séð. En ég fékk póst á HÍ netfangið mitt þar sem auglýst var eftir "nördum" til að taka þátt. Skilyrðin voru að hafa lítinn áhuga á íþróttum, vita lítið um fótbolta og vera nörd.

Haldiði að ég komist að?


posted by Jóhann Þórsson| link