<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, June 02, 2006
Sniðugt vikunnar

Internet-krot, Pollock-style.

Hérna er lítið dæmi um hvað ég er mikill krot-snillingur.Svo er bara Reykjavík Trópík í kvöld, allavega ef þið eruð eins kúl og ég.


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, June 01, 2006
Reykjavík Trópík

Mikil tónlistarhelgi framundan hjá mér... Reykjavík Trópík hátíðin að hefjast. Lænöppið er komið á netið, og þetta er þétt dagskrá, næstum eins þétt og Hróarskelda, eða svona. Ég hlakka til, og mig grunar að þetta verði þrusugaman.

Good news: bjór seldur á svæðinu.
Bad news: spáð rigningu alla helgina.


posted by Jóhann Þórsson| link


Wednesday, May 31, 2006
Spurning

Veit einhver hvenær von er á myndinni hans Al Gore (An Inconvenient Truth) til landsins?


posted by Jóhann Þórsson| link


Brandarablogg

At a world brewing convention in the States, the CEOs of various Brewing organizations retired to the bar at the end of each day's conference.

Bruce, CEO of Fosters, shouted to the Barman: "In 'Strylya, we make the best bladdy beer in the world, so pour me a Bladdy Fosters, mate."

Bob, CEO of Budweiser, calls out next: "In the States, we brew the finest beers in the world, and I make the King of them all; gimme a Bud."

Hans steps up next: "In Iceland wee hav goot beer. Give me a Egils Gull, that is sko a goot beer my frend"

Paddy, CEO of Guinness, steps forward "Barman, would ya give me a doyet coke wid ice and lemon. Tanks."

The others stare at him in stunned silence, amazement written all over their faces. Eventually Bruce asks, "Are you not going to have a Guinness, Pat?"

Paddy replies: "Well, if you fookin' pansies aren't drinkin', then neither am I".


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, May 29, 2006
Kosningar

Jamm. Ég ætla bara örstutt að óska mínum mönnum til hamingju með frábært gengi, Vinstri-Grænir orðnir að þriðja stærsta flokknum í landinu! Þó er það nátturulega hverfullt, og munurinn á VG og Framsókn er nú ekki mikill, rétt rúmt prósentustig.

En svo að næstu Alþingiskosningum... VG 2007!!!


posted by Jóhann Þórsson| link