<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsThursday, June 22, 2006
Mynd fyrir fólkið sem drekkur bjórSvo óska ég Robba Dalvík til hamingju með að vera að fara að útskrifast sem Íþróttakennari OG að hans menn í Miami Heat hafi loksins unnið titil. Robbi er að fara að útskrifast á laugardaginn þannig að hann verður ekki í veislunni minni (eða ég í hans). Ég sá samt til þess að Miami myndi vinna Robbi minn, það er útskriftargjöfin mín til þín. Enjoy.

**VIÐBÓT** Gleði gleði gleði... allir að skoða ónefnda manninn dansa á Sóðabrókarsíðunni.


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, June 19, 2006
Útskrift 2006

Þar sem að ég er nú að fara útskrifast á laugardaginn og fólk er að spyrja hvað það eigi að gefa mér í útskriftargjöf (það er gaman að fá pakka) þá bjó ég til óskalista á amazon.com. Þett er rosasniðugt svona, ég er ánægður með amazon.

**VIÐBÓT** Lærdómsrit Bókmenntafélagsins koma líka sterk inn.

Svo er auðvitað leikur á morgun með Trinidad og Tobago, á móti Paraguay... við rústum honum! Hann verður sýndur á SÝN (Addi rokkar!) klukkan 22:00 og það er STRANGLEGA bannað að láta mig vita fyrirfram hvernig hann fór. Hann er sko klukkan 19:00 en sýndur klukkan 22:00 af því að Svíþjóð - England er á sama tíma og er sýndur fyrst.

Áfram Soca Warriors!


posted by Jóhann Þórsson| link