<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, June 30, 2006
Dagurinn í dag

Jamm í dag er ég að reyna að fá Oracle Application Server til að keyra fyrir mig hugbúnað skrifaðann í PL/SQL. Á meðan hlusta ég á OK Computer með Radiohead, ISDN með Future Sound of London og Exorcise the Demons með Source Direct.

Ég veit ekkert hvað ég ætla að gera í kvöld.


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, June 29, 2006
Björn Bjarnason at it again

Það ætti ekki að dyljast neinum sem þekkja mig að ég er lítið hrifinn af BirniBjarnasyni(og það er MJÖG vægt til orða tekið). Á mbl var frétt þar sem einhverjir "sérfræðingar" í málefnum hryðjuverka (sem hafa afar lítið að gera ef þeir hafa tími til að koma til Íslands) unnu skýrslu þar sem eftirfarandi kom fram: "Mælst er til þess við íslensk yfirvöld að þau íhugi að koma öllum slíkum verkefnum saman hjá einni stofnun, helst með nýrri þjóðaröryggisdeild innan embættis ríkislögreglustjóra, undir yfirumsjón dómsmálaráðuneytisins". USSS hvað Birni hefur þótt gaman að heyra þetta. Það kæmi mér reyndar ekki á óvart ef að hann hafi presónulega fengið mennina til landsins, fyrir skattpeninga okkar, og "lagt til" hvað þeir ættu að segja.

Mér finnst Björn Bjarnason ekki hafa nógu mikið að gera. Ég held að kraftar hans væru best nýttir í að vakta svona eins og 5 kílametra af strandlengju Íslands fótgangandi. Helst á vestfjörðum einhverstaðar. Ég meina, ef þið væruð bin Laden, á leiðinni til Íslands, þá myndi maður sennilega læðast inn að landinu þar...


posted by Jóhann Þórsson| link