<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsThursday, August 03, 2006
Gull

Þetta er náttúrulega bara fyndið. Ég býst við kommentum um vitsmuni konunnar...posted by Jóhann Þórsson| link


Dilbert færir gleðiposted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, August 01, 2006
Hamingjuóskir

Ég ætla að óska Ástu og Ámunda innilega til hamingju með litlu Ljónynjuna sína. Þetta barn telst auðvitað vera frá suðurnesjunum, fyrst að móðirin er frá Njarðvík. Ég ætla jafnfram að spá því hér að Kolbrún verði næst í vinahópi Sóðabróka til að verða ólétt. Kolbrún er svo agalega spennt fyrir því að eignast barn.

Sóðabrækurnar eru líka búnar að uppfylla helming þess sem ég setti sem skilyrði fyrir því að fá að vera áfram á tenglalistanum, en það er ekki hver sem er sem fær að vera þar skal ég segja ykkur.


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, July 31, 2006
Sóðabrækur Aðvaraðar

Sóðabrækur teljast hér með aðvaraðar. Ég vil fá tvö blogg af meðallengd (ekki bara eina og eina setningu) á næstu 5 dögum annars tek ég þær út af tenglalistanum.


posted by Jóhann Þórsson| link


Pæling dagsins

Hvernig hefðu viðbrögð heimsins verið(og hve hátt hefði heyrst í Ísrael) ef það hefði verið Hizbolla sem drap fjóra friðargæsluliða, eða sprengt byggingu í Ísrael þar sem tugir barna hefðu látist?


posted by Jóhann Þórsson| link