<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, August 11, 2006
Magni - The Dolphin's Cry (Rockstar Supernova)Hérna er Magni að taka Dolphins Cry (eða Dolphins Dolphins eins go sumir segja). Mér fannst þetta sjúklega flott hjá honum og er alveg að fara að fyrirgefa honum fyrir allt Á Móti Sól ruslið.

Ekki skemmir fyrir að ég er mikill Live maður.


posted by Jóhann Þórsson| link


Ísland...best í heimi!

Þessi mynd sýnir hlutfall þeirra sem trúa þróunarkenningunni í hverju landi, ásamt því hverjir eru ekki viss, og svo þeir sem eru vissir að hún sé röng. Ég var mjög ánægður að sjá hvað Íslendingar eru ofarlega þarna.Ég þarf bara að hafa upp á þessum svörtu sauðum og ´learn them some evolution. Eða... þetta eru líklega Gunnar í krossinum og þannig lið. Það er nú ekki fyrir eðlilegt fólk að reyna koma viti fyrir það lið.


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, August 10, 2006
Myndaalbúm Heiðar og Jóa

Heiður duglega bjó til myndaalbúm á netinum þar sem fólk getur skoðað myndir af okkur og öðrum.

Njótið vel.


posted by Jóhann Þórsson| link


Wednesday, August 09, 2006
Fyrir og eftir

Þessar myndir sýna Beirút fyrir og eftir árasir Ísraela.Hvað getur maður sagt við svona?


posted by Jóhann Þórsson| link