<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, August 18, 2006
Alltaf að læra nýtt

Loksins sá ég hvernig er hægt að gera svona trademark og copyright merki.

Nú get ég gert Jóhann Þórsson™ og Shitfuck©.

Gaman gaman.


posted by Jóhann Þórsson| link


Nördapóst vikunnar

Ekki það að ég sé nörd... EN mér fannst þessi myndlíking í Nature (ég er ekki nörd, muniði) mjög skondin. Það er verið að gagnrýna bók um uppruna lífsins. "Most of the book, then, is the great quest for the origin of life, next to which Frodo and Sam's journey into Mordor to destroy the Ring pales into a simple tourist trip."

Fólk sem ver sig stöðugt fyrir nördaásökunum er samt líklega bara nörd, er það ekki? Gildir þá sama um ónefnda svartklædda söngvara sem eru stöðugt að verjast ásökunum um samkynhneigð?


posted by Jóhann Þórsson| link


Ný markmið í lífinu

Þetta er svartur dagur í mínu lífi. Ég var að komast að því að eitt helsta takmark mitt í þessari stuttu dvöl í þessum heimi verður aldrei að veruleika. Ég var að læra það að trúleysingjum er bannað að sitja í fylkís- eða bæjarstjórn í Arkansas-ríki. DAMMIT!

"Article 19, section 1 of the Arkansas Constitution: Atheists disqualified from holding office or testifying as witness.

No person who denies the being of a God shall hold any office in the civil departments of this State, nor be competent to testify as a witness in any court."


Hvað geri ég nú?!?!

p.s. Að öllu gamni sleppt skal það tekið fram að þessi texti er í ALVÖRU tekinn úr stjórnarskrá Arkansas fylkis. Ég er ekki að grínast með það.


posted by Jóhann Þórsson| link