<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, August 25, 2006
Must read- aldarinnar?

Þessi grein segir frá fyrirtæki á Írlandi sem er búið að finna upp tæki sem verkar með meira en 100% nýtni.... sem framleiðir semsagt orku úr engu.

Þetta stríðir auðvitað gegn eðlisfræðilögmálum dagsins í dag á þann hátt að þeim verður að breyta ef þetta reynist rétt. Ef þetta er rétt þýðir það reyndar að heimur sé að fara að breytast á hátt sem við getum rétt ímyndað okkur. Bílar sem keyra án þess að þurfa á bensíni að halda.... öll rafmagnstæki ganga endalaust ÁN RAFMAGNS.

En þegar eitthvað hljómar of vel til að vera satt, þá er það yfirleitt ekki satt.


posted by Jóhann Þórsson| link


28 ára í dag!

Já, maður er víst orðinn 28 ára. Og í tilefni þess ætla ég á Burger King í hádeginu.

Ég þakka Adda og Fjóléttu fyrir frábærar gjafir(útskriftar OG afmælis), og Kóngu fyrir klippinguna. Ég er geðveikt hipp og kúl klipptur, þó ég sé orðinn svona gamall.

Öll blóm eru afþökkuð (ég er með ofnæmi) en tek góðfúslega við boðum um bjór og annað slíkt.

** viðbót **

Var að fatta að ég er orðinn of seinn til að deyja á rokkara-aldrinum 27. Ég er því orðinn eldri en Kurt, Janis, Jimi, og (djöfulinn heitir aftur söngvarinn í Doors), já... Jim Morrison.

Ég og Boggi vorum reyndar löngu búnir að átta okkur á því að foreldrar okkar skemmdu alveg rokkara-ferilinn með því að veita okkur gott uppeldi og öruggt umhverfi og allt það. Bitri rokkarinn ekki möguleiki hjá okkur.


posted by Jóhann Þórsson| link


Wednesday, August 23, 2006
Skemmtilegur leikur

Þessi einfaldi leikur er fínn til að benda manni á eigin fáfræði. Ég meina.... hvernig á maður að vita hvaða -----stan land er hvar? Og hvar er Langtíburtistan?

Látið mig vita hvernig gekk.


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, August 21, 2006
Nýjar myndir á myndarlegu myndasíðunni

Heiður duglega setti inn myndir af brúðkaupi Valda og Önnu á myndasíðuna okkar.

Allir að skoða.


posted by Jóhann Þórsson| link