<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsTuesday, October 17, 2006
Hallo Hallo

Er ad blogga ur skolanum thannig ad thetta verdur allt med svona utl-islensku.

Thad er samt allt utlit fyrir thad ad eg og Heidur forum ad fa netid heim, thannig ad vid forum ad blogga oftar og svona.

Litid ad fretta annars svona sem eg man... sa samt ref med ikorna i kjaftinum thegar eg for ut i bud fyrir nokkrum dogum. Klukkan hefur verid svona sjo.. kannski atta. Heidur var buin ad segja mer ad hun hefdi sed ref stuttu adur. Vid buum semsagt i foxy hverfi.

Skolinn er ad byrja a fullu, eg meira segja farinn ad maeta i tima og svona! Eg heyri samt a ollu ad eg thurfi ad fara ad hella mer i ad lesa margar visindagreinar i hverri viku, til ad undirbua mig fyrir mastersverkefnid, thannig ad thad er strembin lestur framundan.

Skodidi svo myndir a myndasidunni sem Heidur er alltaf ad uppfaera.


posted by Jóhann Þórsson| link