<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsSaturday, November 18, 2006
Loksins bloggað

Halló halló fólk. Við erum ekki enn komin með netið hérna(London heimsborg my ass!) en það er allt að gerast. Fékk debetkortið sem fylgir nýja bankareikningnum mínum hérna í Bretlandi í gær. Það þýðir að ég geti farið og fengið mér internet, en maður þarf sko eiginega að hafa bankareikning til að hægt sé að borga með það sem innfæddir kalla Direct Debit. Ég gef þessu tvær vikur.

Annars var ég í prófi í gær, í svona almennri líffræði og gekk bara vel. Á þriðjudaginn byrja ég svo í áfanga sem heitir Proteomics. Linkurinn bendir á upplýsingar um þetta á Wikipedia. Á fimmtudaginn byrjar svo áfangi sem heitir Computer Learning en hann snýst um hvernig tölvur "læra" af reynslu, eða þannig.

Boggi er líka að koma á fimmtudaginn og verður hérna í tæpa viku, en við erum sko að fara á Tool tónleika! Það verður magnað þó að Boggi viti reyndar ekki ð miðarnir sem ég keypti þegar ég fann loksins miða til sölu á netinu (var sko að verða soldið uppselt) eru ekki alveg á besta stað. Við verðum sko í sætum til hliðar við sviðið. En ég ætla að fara með hann á Boggi´s Sandwich Shop í Covent Garden í staðinn. Og í Forbidden Planet búðina (svona nördabúð fyrir okkur sem eru kúl).

Var Valdimar í útvarpinu?


posted by Jóhann Þórsson| link