<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsSunday, December 17, 2006
Komin heim

Jamms ég og Heiður erum komin á klakann! Mikið svakalega er dimmt hérna hjá ykkur samt.

En... Addi og Fjóla eignuðust sitt annað barn í gærkvöldi og fá þau hér með innilegar hamingjuóskir með nýju prinsessuna! Ég veit ekki hvað það segir um aldur minn þegar ég á vini sem eru yngri en ég sem eru þriggja barna feður! Allir að gefa Adda pening í jóla-og afmælisgjöf, það veitir víst ekki af þegar maður þarf að koma mat ofan í svona marga. "Put food on your family" eins og heimsk-spekingurinn George Bush sagði.

Og svo stórfréttir af mér: Ég er maður ársins hjá TIME blaðinu. Blóm og peningagjafir (ekki blóm samt, ég er með frjókornaofnæmi) vel þegnar í Laugalind 4 eða Freyjuvelli 20.

Hérna er útskýring TIME: "Who has that time and that energy and that passion?...for seizing the reins of the global media, for founding and framing the new digital democracy, for working for nothing and beating the pros at their own game, TIME's Person of the Year for 2006 is you."

Annars er ég með gamla gsm númerið mitt aftur/ennþá, þannig að það er vel hægt að boða okkur í partý á meðan við erum hérna.

Villi: Tool tónleikarnir voru framúrskarandi góðir (þó öngvir Rage tónleikar), og mér þótti sérstaklega gaman að fylgjast með Maynard. Mastodon(sem hitiðu upp) voru sæmilegir. Meira svona stúdíoband kannski.


posted by Jóhann Þórsson| link