<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsThursday, January 25, 2007
Loksins blogg

Jamm, ég er kominn aftur. Það eru búnir að vera gestir hérna sem gerðu alveg út af við mig þannig að ég gat ekkert bloggað. Létu mig fara með sig fram og til baka um alla London, og reyndu svo að hafa af mér þann litla pening sem eftir var í póker síðasta kvöldið (en ekki varð þeim kápan úr því klæðinu.. eða eitthvað).

En nú er ég kominn aftur, gestalaus í heila 16 klukkutíma í viðbót. Mamma og pabbi eru nefninlega að koma á morgun (föstudag) og verða um helgina.

Svo er hér í lokin merki skólans míns.


Latínan þarna er "Esse Quam Videri" (sem þýðir: "To be, not just to appear")

Annars er allt að gerast í skólanum, og í dag var mér meira að segja sett fyrir heima! Ég þarf að lesa stutta grein og tala svo um hana í næsta tíma. Ég er líka farinn að þurfa að mæta alveg 4 sinnum í viku, og með allt að 4 nemendum í tíma! Það er fjórföldun á nemendafjölda frá síðustu önn!

Meira seinna, veriði kát.


posted by Jóhann Þórsson| link